Collection collée

Voor Alex Meidam (1954) is schilderkunst een expressievorm waarin, meer dan bij andere artistieke media, de materialiteit van het werk reflecteert. Volgens hem is een geduldige reflectie eigen aan het schilderkunstig medium. Via het formaat en de materiële gelaagdheid van het schildersmedium legt hij zich erop toe het materiaal zelf te laten reflecteren. Daarbij treden naast het materiaal vooral relaties op de voorgrond die beeldelementen met elkaar aangaan. Door te verzamelen en te hechten wordt het werk van Alex Meidam tot een ‘collection collée’. Dit levert gemetamorfoseerde beelden op waarin het medium materieel en mentaal oplicht. Pas in het doorwerken van deze dubbele reflectie toont zich de confrontatie met het medium en wordt het uitwerken van het motief mogelijk. De visuele ervaring van dit werk leidt tot een extase van bewustzijn.

For Alex Meidam (1954) painting is a mode of expression which, more than other artistic media, reflects the intrinsic materials of its creation. It is his belief that considered reflection is a characteristic element of the painting medium. Through the size and the layering of his paintings, Alex strives to let the materials reflect their own qualities. In this way the relationship between elements of image is brought to the fore, alongside the material itself. Through this process of collection and integration, Alex Meidam’s work becomes a ‘collection collée’. The results are transformed images in which the medium enlightens both materially and mentally. Only through the process of this double reflection can the confrontation with the medium be perceived and is the true conclusion of the motive possible. This visual experience leads to an ecstacy of consciousness.

%d bloggers liken dit: